Ramon Tremosa i Pervenche Berès organitzen el seminari "Building up a more democratic and gender balanced European Central Bank" al Parlament Europeu

Data: 
09/04/2019 - 16:00
Lloc: 
Brussel.les