El retrat: Ramon Tremosa. 6-9-10

02/05/2014

Vídeo de perfil corresponent a la VIIª legislatura del Parlament Europeu, 2009-2014.