Ramon Tremosa parla d'Europa a les entitats de la FOCIR

19/10/2018