Ramon Tremosa denuncia el Pla Hidrològic del riu Ebre al Parlament Europeu

21/06/2016