Ramon Tremosa debat amb la comissària Vestager sobre l'Informe Anual de Competència

13/02/2017