Ramon Tremosa debat amb el comissari Dombrovskis sobre el deute públic amb actiu sense risc

20/06/2017