Hem fet

En l’àmbit bancari en Ramon Tremosa ha donat suport a què siguin les institucions europees les que supervisin la banca espanyola per tal que un regulador imparcial i independent pugui actuar oportunament per evitar noves crisis. També ha defensat que el Banc Europeu d’Inversions faciliti l’accés al crèdit a les petites i mitjanes empreses, que representen dues terceres parts del total de llocs de treball d’Europa.

Farem

Seguirem treballant per completar la unió bancària i per abaratir l’accés al crèdit de les empreses catalanes i perquè els rescats bancaris amb recursos públics no es tradueixin en retallades dels serveis públics. També donarem suport a la creació dels eurobons com a eina que ha de permetre que els governs puguin accedir al finançament amb millors condicions que les actuals.

Iniciatives parlamentàries més destacades