Hem fet

En Ramon Tremosa ha estat un diputat actiu pel que fa a les mesures de formació i ocupació dels joves, amb mesures com l’ampliació fins als 14.000 milions d’euros del programa Ersamus, reclamant que sigui la Generalitat qui gestioni el programa Erasmus a Catalunya i també qui gestioni els recursos europeus per combatre l’atur juvenil.

Farem

Impulsarem des de les institucions europees mesures d’estímul a la contractació juvenil per lluitar contra un dels grans problemes al qual hem de fer front com és l’atur juvenil. Donarem suport a ampliar les beques Erasmus i a adaptar-les perquè també hi puguin accedir els estudiants de FP. Volem que els estudiants universitaris i de FP puguin estudiar i fer pràctiques laborals als països de la Unió Europea.

Iniciatives parlamentàries més destacades