Hem fet

En matèria energètica en Ramon Tremosa ha defensat a Europa els interessos dels consumidors davant de la reforma del sistema tarifari elèctric del Govern espanyol i ha demanat impulsar un mercat comú europeu d’energia que garanteixi un millor preu per al consumidor i que permeti lluitar contra els casos de pobresa energètica que han anat en augment des de l’inici de la crisi econòmica.

Farem

Defensem un model energètic fonamentat en l’estalvi i l’eficiència, amb menys dependència del petroli, menys emissions de CO2 i que impulsi les energies renovables. Volem un sistema energètic europeu diversificat, amb preus competitius tant per a l’activitat productiva com pels consumidors i que sigui protagonista en lluita contra el canvi climàtic.

Iniciatives parlamentàries més destacades