Hem fet

Durant aquests darrers anys en Ramon Tremosa ha dut a terme una intensa tasca de difusió de les diferents etapes del procés polític català a les institucions i als centres d’opinió europeus i ha aconseguit que el Partit Liberal – Demòcrata europeu i la Internacional Liberal donin suport al dret a decidir de Catalunya.

Farem

D’acord amb les arrels democràtiques de la Unió Europea, demanarem a les institucions europees el seu suport per tal que el proper dia 9 de novembre el poble de Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir a través d’una consulta. Treballarem des del Parlament Europeu de forma coordinada amb les institucions catalanes i amb la resta d’eurodiputats catalans per tal que Europa escolti, respecti i reconegui la voluntat del poble de Catalunya expressada pacíficament i democràticament a les urnes.

Iniciatives parlamentàries més destacades