Hem fet

En aquest darrer mandat europeu en Ramon Tremosa ha encapçalat les demandes al Parlament Europeu per poder utilitzar el català com a llengua d’ús normal i ha impulsat una iniciativa contra la discriminació lingüística per protegir els parlants de la llengua catalana.

Farem

El català és la llengua de Catalunya i és per això que seguirem impulsant el seu reconeixement com a llengua oficial a la Unió Europea i el seu ús normal al Parlament Europeu. Defensarem també des de les institucions europees el model d’immersió lingüística a les escoles catalanes que tan bons resultats ha donat a Catalunya des del punt de vista educatiu i com a eina d’inclusió social.

Iniciatives parlamentàries més destacades