Hem fet

En matèria agrària en Ramon Tremosa ha defensat a les institucions europees una major equitat en la redistribució dels fons de la Política Agrària Comuna per tal que la pagesia catalana tingui les eines necessàries per poder ser competitiva.

Farem

Donem suport a una política agrària, ramadera i pesquera que fomenti l’elaboració de productes de qualitat i que cobreixi les necessitats d’una població creixent. La política agrària europea ha de garantir un nivell de renda adequat per als productors, ha de ser respectuosa amb el medi ambient i ha de fer pedagogia del consum de productes de proximitat.

Iniciatives parlamentàries més destacades