Ramon Tremosa inaugura el seminari anual de la Fundació Ictus a Barcelona

01/06/2018
L'índex de mortalitat per ictus a Catalunya és de les més baixes d'Europa

L'eurodiputat Ramon Tremosa ha inaugurat el seminari de la Fundació Ictus a Barcelona davant la presència de metges, rehabilitadors, infermers i professionals involucrats en el tractament i prevenció de l'ictus.

El passat 11 de maig de 2017 es va presentar al Parlament Europeu el document "Burden of Stroke Report", que fa un anàlisi global del pes de la malaltia a tota Europa, país a país. El 23 de maig de 2018 es va presentar a Brussel.les el document "Stroke Action Plan for Europe 2019-20130", amb propostes d'actuacions per millorar l'atenció en totes les fases de la malaltia i disminuir-ne l'impacte.

Durant la jornada a Barcelona, s'ha presentat el document "Catalunya i Europa davant l'ictus", on s'analitza la situació de Catalunya comparada amb els standards europeus. La mortalitat per ictus a Catalunya està al voltant de 29,5 morts per cada 100.000 habitants/any al 2015, havent davallat de manera extraordinària en els últims anys i situant-se entre les més baixes a Europa.

L'ictus és una de les malalties més letals del món. Representa la segona causa de mort i la primera discapacitat física dels adults amb seqüeles de llarga durada. Les previsions dels experts indiquen que a Europa es produirà un augment del 34% del número total d'episodis d'ictus en els propers 10 anys, si no s'actua adequadament.

 

Recull de premsa:

Gencat: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/306253/ca/catalu...

Diari de la discapacitat http://diarideladiscapacitat.cat/lenvelliment-progressiu-de-la-poblacio-...