Ramon Tremosa dona suport al programa "InvestEU", que potenciarà la inversió pública europea

01/04/2019
L’eurodiputat independent del PDECAT ha estat el ponent a l’ombra pel grup liberal del Parlament Europeu

El programa InvesEU és part del marc financer plurianual de la UE 2021–2027 i inclou tots els instruments financers de la UE. Amb 650.000 M€ d’euros de pressupost global per 7 anys, InvestEU és l’hereu del programa EFSI (també anomenat Pla Juncker, de 2014) i té un doble objectiu: per una banda, ajudar a fer les inversions que els Estats Membres no poden fer tot sols, i per l’altra, tenir la iniciativa de finançar projectes diferents de la UE.

 

L’eurodiputat Ramon Tremosa i Balcells ha estat el ponent a l’ombra pel grup liberal del Parlament Europeu a la comissió d’Economia i ha donat suport a aquest nou programa d’inversió pública europea.

 

InvestEU consta de quatre finestres (policy windows): infraestructura sostenible; recerca, innovació i digitalització; ajudes a pimes; i, finalment, inversió social.

 

El pressupost d’aquest programa d’inversions tindrà 40.800 M€ d’euros (40% del pressupost total del programa) com a garantia pressupostària, 15.200 M€ dels quals seran inclosos directament des del pressupost europeu. Aquesta garantia vol constituir un coixí financer per a que el programa InvestEU pugui començar a funcionar després de les eleccions europees del diumenge 26 de maig de 2019.

 

La resta del pressupost s’ha de completar a partir de partides pressupostàries dels estats membres. Cada projecte haurà de ser finançat sense cap tipus de discriminació per raó nacional o social. A Catalunya l’Institut Català de Finances (ICF) serà el soci implementador (implementin partner), el qual també podrà impulsar projectes transfronterers (per exemple, amb la Catalunya Nord o amb l’Alguer). A més, totes les llengües oficials o co-oficials dels estats membres podran ser emprades en el territori en què s’implementin els projectes finançats pel programa InvestEU.

 

El programa InvestEU tindrà la següent governança:

 

-  Una direcció (steering board) amb tres membres de la Comissió i un del Banc Europeu d’Inversions (BEI), un membre de l’òrgan consultiu del programa, i un representant del Parlament Europeu. La direcció del programa farà part de la Comissió, definirà la orientació estratègica del Fons InvestEU. El president d’aquesta direcció haurà de rendir comptes al Consell de Ministres d’Economia de la UE i a la comissió parlamentària d’Assumptes Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu.

 

-  Un òrgan consultiu (advisory board), com una mena de secretariat, amb un membre de part de cada soci implementador (per tant, l’ICF també haurà d’enviar el seu representant), un representant de cada estat membre, un representant de la Comissió, i un representant de cada policy window. Aquest òrgan farà seguiment de la direcció.

 

-  Un Hub Consultiu, gestionat per la Comissió, en què totes les persones naturals i jurídiques interessades podran demanar informació per a poder presentar projectes.