El Parlament Europeu aprova, per mitjà d’una esmena de Ramon Tremosa, la necessitat de realitzar un anàlisis cost - benefici per la construcció de futurs aeroports a Europa

16/02/2017
L’esmena de l’eurodiputat del Partit Demòcrata pretén evitar la construcció dels anomenats ‘aeroports fantasma’ i va rebre el vot en contra de PP i PSOE a la comissió de Transports

El Parlament Europeu ha aprovat avui a Estrasburg l’Informe per una Estratègia d’Aviació per Europa (2016/2062(INI)), que té per objectiu proporcionar a ciutadans i empreses europees una connectivitat cada vegada més gran, un nivell màxim de seguretat i protecció i un mercat sense barreres.

 

Ramon Tremosa ha vist aprovada avui una esmena que pretén posar fi a la construcció de futurs aeroports fantasma, que es caracteritzen per tenir uns volums de tràfic de passatgers molt baixos. L’esmena demana en aquest sentit que es facin anàlisis cost-benefici per tal d’esbrinar si un nou aeroport és un projecte rendible o no, per tal d’evitar malbaratament de recursos públics.

 

L’Informe també es mostra favorable a la proposta de la Comissió Europea de revisar el Reglament (CE) 868/2004 per tal de fer front a algunes pràctiques deslleials, com són les ajudes d’Estat que reben algunes companyies aèries i que distorsionen la competència en el marc de les normes europees.

 

El Parlament Europeu considera positiva la iniciativa de la Comissió Europea de negociar acords de transport aeri a nivell de tota la UE, per mitjà d’acords bilaterals, amb companyies aèries de tercers països que representen mercats estratègics i emergents (Xina, Japó, Turquia...). Aquests acords, però, han de basar-se en una competència lleial amb les companyies europees, a partir de la base de les normes internacionals.

 

També es considera important la possibilitat d’atreure inversió estrangera per assegurar la competitivitat de les companyies aèries europees. Així, es demana a la Comissió Europea que publiqui totes les directrius que facin falta per aportar la màxima claredat en relació a les normes de propietat i control establertes al Reglament (CE) 1008/2008.

 

Ramon Tremosa es mostra satisfet per l’aprovació d’aquest Informe: “Hem d’aconseguir que la UE faci més difícil en el futur al Govern espanyol la construcció de futurs aeroports fantasma i deficitaris”.

 

A Espanya avui hi ha 52 aeroports per a 46 milions d’habitants, dels quals 39 són deficitaris segons les dades d’AENA i només 8 aeroports són rendibles. Quasi la meitat dels aeroports espanyols tenen un altre aeroport a menys de una hora per carretera. A Alemanya, en canvi, amb 81 milions d’habitants només hi ha 39 aeroports.