Multa de la Comissió Europea a Google en el cas antimonopoli (“Shopping”)

27/06/2017
Ramon TREMOSA i BALCELLS (CAT, ALDE) i Andreas SCHWAB (ALE, EPP) són els eurodiputats que han treballat en aquest tema al Parlament Europeu

 

"Entenem i en certa manera celebrem la multa de la Comissió Europea en el cas antimonopoli de compres de Google. Més val tard que mai, tot i que aquests darrers set anys s’han fet molt llargs i han suposat una eternitat per a moltes empreses, en particular les pimes europees", han declarat Tremosa i Schwab.

 

"La comissària de Competència Margaret Vestager ha demostrat que volia estudiar a fons i comprendre tots els detalls d'aquest cas tan complex, per tal d’arribar a una conclusió sòlida que crearà un precedent global per a l'economia digital. L'abús de la posició de domini de Google ha estat prou evident a Europa en els darrers anys i en alguns països ha assolit quotes de mercat superiors al 90%. Aquest monopoli encara esdevé més fort en la mesura en què cada cop més les cerques a Google es fan en pantalles de dispositius mòbils (és a dir, pantalles petites), atorgant encara més una posició de monopoli a Google (en una pantalla gran d’ordinador hi ha més espai per a la competència, ja que en la majoria de les cerques només compta la primera pàgina dels resultats) expliquen Tremosa i Schwab.

 

“El principi de no discriminació i transparència s’han d’aplicar no només en els resultats de la cerca al web, sinó també en l'elecció d'aplicacions o sistemes operatius. Esperem que la Comissió Europea presenti una legislació al respecte", han dit Tremosa i Schwab.

 

Ramon Tremosa ha afegit: "Quan es tracta d’una multa en defesa de la competència, fins ara el principi aplicat per la Comissió Europea havia estat “en primer lloc es paga multa i, tot seguit, es restaura la competència”, tal com va passar fa anys en el cas de Microsoft. Aquesta multa a Google hauria de ser retroactiva per a cadascun dels anys des de l'inici de les pràctiques monopolístiques de Google. Així, la multa teòrica del 10% dels ingressos anuals de Google s'hauria de multiplicar pel nombre d'anys des de l'inici del perjudici als competidors. D'altra banda, també s'hauria de tenir en compte el comportament de Google des del principi de les seves males pràctiques fins avui.”

 

Andreas Schwab ha afegit: "Acullo amb satisfacció l'enfocament i la implicació de la Comissió Europea per conèixer molt més a fons l'economia digital. Aquesta decisió és el primer pas per recuperar i fer possible la competència entre les petites empreses europees i les OTT globals com Google, i penso que no serà l'últim. Per a la Comissió avui es fixa una multa rècord. Per a Google, però, aquest import representa només el benefici net d’algunes setmanes. Aquesta multa, per tant, també s'ha de veure com una invitació a Google per a que tingui un comportament més just en el mercat i menys com un càstig per aquesta empresa”.

 

Tots dos eurodiputats han estat seguint els casos antimonopoli de Google en els últims 5 anys i, ja el 2013, van suggerir a l'ex Comissari de la Competència, Joaquín Almunia, que no s’avingués a deixar que Google mateix s’autoregulés per limitar la seva posició de domini i les seves pràctiques restrictives de la competència. Tots dos han estat plantejant repetidament crítiques i dubtes sobre l'efectivitat i l'impacte del compromís de Google i de les intencions reals d’aquesta empresa en la seva comparació de compres.

 

Al novembre de 2014 tots dos van impulsar la coneguda proposta de "separació"  de Google (“unbundling” entre el seu motor de cerca i les seves empreses comercials), en una resolució del Parlament Europeu que va ser votada per una aclaparadora majoria (més de 600 diputats) i que va tenir un gran impacte mediàtic global.

 

http://blocs.mesvilaweb.cat/rtremosa/?p=265371

http://blocs.mesvilaweb.cat/rtremosa/?p=265361

http://blocs.mesvilaweb.cat/rtremosa/?p=265406

http://tremosa.cat/noticies/ramon-tremosa-andreas-schwab-expliquen-les-n...

 

Brussel·les, 27 de juny de 2017