Explicació de vot sobre la directiva de copyright en el mercat digital únic

26/03/2019

CATALÀ

Explicació de vot sobre la directiva de copyright en el mercat digital únic

Estrasburg, dimarts 26 de març de 2019

He votat en contra d’aquesta directiva perquè s’han aprovat els articles 15 i 17, abans anomenats articles 11 i 13. No crec que la balança entre els tenidors de drets i la llibertat d’expressió estigui degudament equilibrada tal i com estan redactats aquests dos articles.

Respecto la feina dels periodistes i dels creadors. Tal i com estan redactats aquests dos articles, necessito prioritzar el dret a la llibertat d’expressió. Aquesta és la trista realitat d’avui.

Com a català, sento que haig de defensar la llibertat d’expressió. Sóc conscient dels intents des d’Espanya de fer callar la veu de molta gent a les xarxes socials. Segueixo estant especialment preocupat per com el Govern Espanyol podria fer servir aquest nou poder regulador a Internet, tenint en compte la deriva contrària a la llibertat d’expressió dels darrers anys.

Crec que la llibertat d’expressió a Internet no hauria d’estar limitada. Avui, no puc prendre el risc de jugar, de forma irresponsable, amb aquest dret fonamental.

Tal com vaig fer el dijous 5 de juliol de 2018, quan aquest text va necessitar el vot del Parlament Europeu per poder entrar en fase de negociacions interinstitucionals amb la Comissió i el Consell, he tornat a votar en contra dels articles 11 i 13, aquest cop inclosos com articles 15 i 17.

Moltes petites i mitjanes empreses (pimes) catalanes i alguns ciutadans individuals m’han demanat que hi votés en contra, mentre que editors i autors em demanaven de votar a favor del text aprovat als triàlegs.

Com no podria ser d’una altra manera, estic d’acord amb el fet que els artistes puguin cobrar sous justos, a més de protegir la creació artística. Tanmateix, al meu entendre es poden qüestionar drets fonamentals en l’actual versió del text, el qual segueix essent insuficient en aquests termes un cop ha sigut debatut en els triàlegs.

 

ENGLISH

Explanation of vote on the Copyright Directive in the Digital Single Market

Strasbourg, Tuesday 26 March 2019

I voted against this directive because Articles 15 and 17 (known before as Articles 11 and 13) were approved. I do not think the balance between right holders and people freedom of expression is achieved in a balanced way in these articles as they stand.

I respect serious journalists and creators work. As these two articles stand, I need to choose priorities in Rights. That is the sad reality today.

As a Catalan I am very much sensitive to freedom of expression. I am aware of the Spanish attempts to shut down people voice on online platforms and social media because of critical dissident voices expressed. I am still especially worried on how the Spanish Government would use this new regulatory power on the Internet, taking into account the anti-freedom of speech derive of the last years.

To me, the full freedom of expression of people on the Internet should not be limited. I cannot take the risk to play with this Fundamental Right.

As I did on Thursday 5 July 2018, when the European Parliament voted to give consent for inter-institutional negotiations with the Commission and the Council, I have once more voted against Articles 11 and 13 (now Articles 15 and 17).

Many small and medium–sized Catalan enterprises (SMEs) and some individual citizens have asked me to vote against them, while editors and authors have asked me to vote in favour of the text approved in trilogue.

I am indeed in favour of fair remuneration of artists and the protection of creators work; however, fundamental rights are in question on the current text, which is still insufficient after it left the last trilogue.

 

For more information: Umberto Gambini / +32 228 45580 / umberto.gambini@europarl.europa.euCATALÀ