Notícies

27 juny, 2017
Ramon TREMOSA i BALCELLS (CAT, ALDE) i Andreas SCHWAB (ALE, EPP) són els eurodiputats que han treballat en aquest tema al Parlament Europeu