Llibre 'Dues europes. Èxit econòmic, fracàs polític.'