Pel Ramon Tremosa ser eurodiputat de Convergència i Unió és un compromís amb els ciutadans i amb el país. Per això, durant els últims 5 anys, ha fet un gran esforç per traslladar els problemes que inquieten els catalans al Parlament Europeu. I no només ho ha fet, sinó que ho ha fet de manera efectiva.

 

Tot i ser la seva primera legislatura, el Ramon és un dels diputats més actius del Parlament Europeu. Dels 766 eurodiputats que formen la cambra, és el 6è en informes esmenats, el 7è en quantitat de preguntes parlamentàries presentades a la Comissió, i el 7è en mocions de resolució. A més ha realitzat més de 150 intervencions als plens del Parlament Europeu.

En total ha realitzat gairebé 1.900 activitats parlamentàries.

Ramon Tremosa ha presentat més preguntes a la Comissió Europea que els 25 eurodiputats del PP o els 23 del PSOE.

 

Podeu comprovar la feina feta pel Ramon, al web del Parlament Europeu, o als webs MEPranking i VoteWatch.eu.

 

El corredor mediterrani, una victòria europea de Catalunya 

Ramon Tremosa es presentava a les eleccions del 2009 amb una proposta estrella al programa electoral: el corredor mediterrani. 

"Farem que el corredor ferroviari mediterrani sigui considerat un dels eixos prioritaris de la Unió Europea l’any 2010 i fer possible d’aquesta manera que Catalunya pugui esdevenir la porta d’entrada de les mercaderies al continent."
Programa electoral de CiU a les eleccions al Parlament Europeu 2009 - PDF

El passat 19 de novembre del 2013 el Parlament Europeu va aprovar definitivament el corredor mediterrani com a eix prioritari de la xarxa ferroviària principal, a diferència del corredor central dels Pirineus, que va ser eliminat de la xarxa prioritària malgrat els intents reiterats de mantenir-lo per part del PP, del PSOE i del govern espanyol. 

Tremosa ha complert amb el principal compromís electoral de CiU.

Treballant per Catalunya i els catalans

Durant 5 anys, Ramon Tremosa ha centrat la seva activitat a presentar iniciatives concretes a favor de Catalunya i els catalans.

Alguns exemples en són la denúnica de les males pràctiques del rescat bancari a Espanya, l’exigència per un tracte just de l’Estat espanyol en la flexibilització del marge del dèficit públic de Catalunya, o el vot favorable del Parlament Europeu a l’eliminació de ministeris inútils i sense competències. Una altra iniciativa important va ser la denúncia dels tractats bilaterals que afavoreixen l’aeroport de Barajas.

En un moment de crisi econòmica, Tremosa ha tingut també un paper important en la proposta de creació dels eurobons, o en l’aprovació d’un mandat al Banc Central Europeu perquè els bancs facilitin l’accés a crèdit a les PIMES. Tremosa també ha participat en la recent aprovació de la Unió Bancària, que evitarà futurs rescats bancaris amb diner públic com el de Bankia.

Tremosa ha treballat també per aconseguir una Euorpa millor. En són 2 exemples l'aprovació de la proposta de federalisme fiscal, que a Europa s’associa amb el concert econòmic, o la creació del regulador ferroviari europeu.

Els informes Tremosa

Els informes són documents que elaboren les comissions parlamentàries. Les propostes de resolució que contenen s’examinen al ple del Parlament i, si s’aproven, passen a ser textos aprovats. El Ramon El Ramon és doctor en Ciències Econòmiques i professor titular a la Universitat de Barcelona. En aquesta legislatura ha estat ponent del Parlament en 3 informes i en 12 més a les comissions d'Economia i de Transports.  Els 3 informes esmentats són:

Ser ponent d’un informe comporta molta feina, però permet reunir-se amb comissaris interessats en la redacció de l’informe, així com també amb alts funcionaris i amb els diputats més rellevants dels diferents partits polítics.

A més de ser ponent  de 3 informes, el Ramon ha presentat 276 esmenes a informes redactats per altres ponents.

Explicar Catalunya i el procés català a Europa

Ramon Tremosa ha dedicat també part del seu temps a explicar a Europa què està passant a Catalunya. A Europa sorprèn que la consulta sigui denegada sistemàticament pel govern espanyol. Un procés que té més legitimitat que l’escocès, perquè en les últimes eleccions catalanes va votar més gent –un 70% a Catalunya, contra un 51% a Escòcia- i també perquè a Catalunya, el referèndum té 2/3 del suport parlamentari, mentre que a Escòcia només en té el 53%. 

Davant d'aquesta situació i un cop passades les eleccions, demanarem a les institucions europees el seu suport per tal que el proper dia 9 de novembre el poble de Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir a través d’una consulta.