Debat Els Matins TV3

20/05/2013

Entrevista a ExportNews

29/04/2013

Entrevista a la Xarxa Radio

12/02/2013

Entrevista a Els Matins TV3

07/12/2011